APUNTS per BATXILLERAT

BATX-01 - Factors determinants de la salut humana WEB PDF

BATX-02 - Exercici físic per a la salut WEB PDF

BATX-03 - Principis de l'exercici físic WEB PDF

BATX-04 - Capacitat de resistència WEB PDF

BATX-05 - Adaptacions cardiovasculars al treball de resistència WEB PDF

BATX-06 - Metabolisme energètic de l'exercici físic WEB PDF

BATX-07 - Sistema muscular i funció WEB PDF

BATX-08 - Sistema muscular esquelètic. Identificació muscular superficial WEB  

BATX-09 - Sistema muscular esquelètic i moviment WEB  

     
JZA / 2009