Biblioteques

Trobar bibliografia especialitzada en el món de l'Educació Física no és fàcil. Tot i que Internet és una font d'informació extraordinària, no ens podem refiar de totes les dades que hi trobem, tret que sigui un lloc oficial o inconfusiblement fiable.
L'única via totalment segura és anar a les biblioteques que gaudeixen d'amplis apartats especialitzats en l'Educació Física i els esports

JZA / 2009