Normes de presentació

01. Com fer un treball. Glòria Durban [PDF]1,08 Mb

02. Com iniciar el treball de recerca. G. Durban [PDF] 740 Kb

03. Com presentar una bibliografia, com citar un text [PDF]110 Kb

04. Com presentar un treball acadèmic [PDF] 110 Kb

05. Una investigació de llibre. Guia pràctica per a estudiants de dotze a divuit anys [PDF] 712 Kb

Tot treball, ha de tenir una bona presentació i cal citar les dades obtingudes dels documents consultats. El millor contingut sense una forma adient pot dificultar-ne la lectura i l’anàlisi per part de les persones encarregades d’avaluar. Aquests documents presenten els trets bàsics de l’estructura d’un treball acadèmic ben presentat.

JZA / 2009