Vols estudiar Educació Física?

 

Entitats Titulació

 

inefcat

Blanquerna

Universitat de Vic

Universitat Rovira i Virgili

 

 

 

 

Graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport

On puc estudiar el Grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport?

 1. UB (Universitat de Barcelona) - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Barcelona)
 2. UdL (Universitat de Lleida) - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)
 3. Blanquerna (Universitat Ramon Llull - Barcelona) - Facultad de Ciències de l'Educació i l'Esport
 4. UdG (Universitat de Girona) - Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí (Salt)
 5. UVIC (Universitat de Vic) - Grau en Ciències de l'activitat física i l'esport
 6. UdG - Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) Terres de l'Ebre (Amposta)
 7. URV (Universitat Rovira i Virgili) - Grau en Ciències de l'activitat física i l'esport
 8. Escola Superior de Ciències de la Salut (Universitat Pompeu Fabra) - Grau en Ciències de l'activitat física i l'esport (Mataró)

 

Objectius de l'estudi:

Formar professionals que, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, adquireixin els coneixements, les destreses i les competències per assumir responsabilitats en la realització de tasques i activitats pròpies de la professió de l'esport.

Sortides professionals

 • Professor/a d'educació física.
 • Preparador/a físic/a.
 • Entrenador/a personal.
 • Entrenador/a professional (referit a un esport específic).
 • Director/a esportiu/iva.
 • Tècnic/a responsable de programes de manteniment i millora de la salut.
 • Tècnic/a responsable de programes d'esport recreatiu i turisme actiu.

Perspectives de futur de la titulació

Segons les informacions disponibles, tot sembla indicar que el sector de l'esport encara es troba en plena fase de creixement. D'una banda, algunes tasques que en temps anteriors eren desenvolupades de forma altruista, ara s'estan professionalitzant gràcies a la demanda creixent que hi ha per gaudir d'uns serveis esportius de qualitat. De l'altra, l'esport ha esdevingut un producte de consum, objecte d'interessos comercials, industrials, mediàtics... Per aquest motiu, està entrant de ple en els circuits de l'economia de mercat.

Ara bé, el mercat de treball de l'esport, com tots els mercats de treball, té unes particularitats que s'han d'entendre per poder realitzar-hi una tasca professional amb satisfacció. Cal molta capacitat d'adaptació al canvi, imaginació, tenir un perfil molt individualitzat que diferenciï cada persona titulada de les altres, ganes de treballar, il·lusió, saber que hi ha la competència de persones d'altres llicenciatures que, per altres camins, també han arribat amb bona preparació al món de l'esport.

Cal, per tant, fer una titulació amb vocació, aprofitant tots els recursos per formar-se amb perfils molt característics i diferents dels altres, treballant intensament per adquirir, al mateix temps, una bona formació bàsica pròpia d'una persona amb llicenciatura universitària.

cic

isi

epia

Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives

Cicle Formatiu de Grau Superior. Forma un professional capacitat per per a ensenyar i dinamitzar jocs, esports i activitats individuals, d'equip i amb implementació, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptant-los a les característiques del mitjà i a les dels participants.

On puc estudiar:

 1. Institut Júlia Minguell (Badalona) - Públic
 2. Escola Túrbula (Sant Adrià del Besòs) - Públic
 3. Institut la Bastida (Sta. Coloma de Gramenet) - Públic
 4. Institut Escola del Treball (Barcelona) - Públic
 5. Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) - Públic
 6. Institut Vall d'Hebron (Barcelona) - Públic
 7. Escola Pia de Sarrià-Calassanç (Barcelona) - Privat
 8. Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi (Barcelona) - Privat
 9. Institució cultural C.I.C. (Barcelona) - Privat
 10. Ubae Formació (Barcelona) - Privat

Durada:

 • 2.000 hores, impartides en 2 cursos acadèmics.
 • Formació en el centre educatiu a les instal·lacions esportives: 1.590 hores.
 • ormació en centres de treball: 410 hores.

Condicions d'accés:

 • Haver aprovat Batxillerat, FP2 o haver superat la prova d'accés o el Curs de Promoció a Grau Superior.

Sortides professionals:

 • Empreses de serveis esportius i d'activitats físiques a la natura
 • Diputacions, patronats esportius o entitats esportives municipals
 • Clubs o associacions esportives i de caràcter social
 • E. Turístiques: hotels, càmpings
 • Centres educatius i geriàtrics
 • Federacions esportives

gencat

 

Tècnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el medi natural

Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Forma un professional capacitat per a conduir grups en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya, a peu, amb bicicleta o a cavall.

On puc estudiar:

 1. Institució cultural C.I.C. - Privat
 2. Institut Vall d'Hebron (Barcelona) - Públic
 3. Escola Pia de Sarrià-Calassanç - Privat
 4. Institut la Bastida (Sta. Coloma de Gramenet) - Públic
 5. Joan XXIII (L'Hospitales de Llobregat) - Públic

Durada

 • 1.400 hores impartides en un curs.
 • Formació en el centre educatiu i en les sortides a la natura: 990 hores.
 • Formació en centres de treball: 410 hores.

Sortides professionals

 • Empreses d'activitats d'aventura
 • Empreses turístiques: hotels càmpings, albergs, colònies,...
 • Agències de viatges
 • Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides
 • Centres educatius i esportius
 • Estacions d'esquí amb oferta complementària d'activitats
 • Entitats públiques que ofereixen programes d'activitats en el medi natural

 

 

JZA / 2009